Regler för ROT-avdraget

Reglerna för Rotavdraget förändras ständigt, och i och med regeringsskiftet 2014 så blev förändringarna än större. Men för den som behöver anlita en målarfirma (eller annan hantverkare) så är det av yttersta vikt att hålla reda på de aktuella reglerna för Rot-avdraget. Vi kommer att försöka erbjuda så aktuell information som möjligt; de regler som vi diskuterar nedan gäller från och med 1 januari 2016. Om du vill vara absolut säker på att få aktuell information så finns den tillgänglig på Skatteverkets hemsida.

När gäller ROT-avdraget?

Du kan använda Rot-avdraget om du ska anlita en målare för att måla om i ett småhus eller en bostadsrätt som du äger och bor i. Rot-avdraget gäller inte bara för bostadshus, utan sommarstugor ingår också. Men observera att det inte gäller för hyresrätter. Det är tillåtet att måla om i hyresrätter, men eftersom du inte står som ägare så kan du inte utnyttja Rot-avdraget om du anlitar en målare för att göra jobbet. Reglerna för bostadsrätter är också väldigt rigida, och Rot-avdraget gäller strikt inomhus. Med andra ord, ska du måla om ytterdörren så får du göra Rotavdrag för ommålning av dörrens insida, men inte dess utsida. Samma sak med fönsterkarmar och balkonger. Anledningen är att detta anses vara bostadsrättsföreningens, och inte ditt, ansvar.

Förutom krav på att du ska stå som ägare för bostaden måste du också ha fyllt 18 år senast det år arbetet utförts och betala skatt i Sverige. Ett undantag är föräldrar; om du betalar för ett målningsarbete i dina föräldrars bostad har du rätt till Rot-avdrag, förutsatt att du helt eller delvis står som ägare för den.

Rotavdragets storlek

Storleken på Rot-avdraget har sedan 1 januari 2016 sänkts från 50 % till 30 % av arbetskostnaden, upp till maximalt 50 000 kronor per person och år. Men, och det här är viktigt. Maxgränsen på 50 000 kronor per år är inte enbart för Rotavdraget utan räknas samman med Rut-avdraget. Om du exempelvis utnyttjat Rut-avdraget för 10 000 kronor så kan du max använda 40 000 kronor av Rot-avdraget. Värt att notera är också att även om maxgränsen för Rot-avdraget är 50 000 kronor så är den bara 25 000 kronor för Rut-avdraget, vilket komplicerar det hela en del.

Så fungerar det hela i praktiken

Rent teoretiskt är Rot-avdraget ett skatteavdrag, men i praktiken är det ett avdrag på det pris du betalar för att anlita en målarfirma. Rot-avdraget brukade vara mer komplicerat, så att man ursprungligen betalade fullt pris, och fick Rot-avdragspengarna i samband med skatteåterbäringen. Reglerna har sedan dess förenklat, och numera är Rot-avdraget ingenting du direkt behöver tänka på. Den målarfirma som du anlitar kommer att sköta det hela automatiskt, vilket gör att slutresultatet blir att du får betala mindre för målarjobbet. Dock, för att kunna utnyttja Rot-avdraget så måste den målare du anlitar ha en f-skattsedel. Detta är i normala fall inga problem, eftersom alla företag i Sverige har en sådan. Slutligen så får den som utför arbetet inte vara en närstående – barn, förälder, syskon och så vidare.